نقاشی جوکر

جوکر یک شخصیت پرقدرت و عمیق فیلم‌های سینمایی است و چون صورتش را رنگ می‌کند سوژه خوبی برای نقاشی است.

جوکر نسخه‌های مختلفی دارد ولی نسخه 2019 با بازی فینیکس بیشتر نقاشی میشود.

بهترین نقاشی‌ها از جوکر

ویدئوهای نقاشی جوکر

ویدئوی تایم لپس از نقاشی جوکر خواکین فینیکس (2019) با مداد رنگی (+یکم اسپری)

ویدئوی تایم لپس از نقاشی تمام جوکرها، جک نیکلسون، هیت لجر، جرد لتو و جوکر خواکین فینیکس (2019) با مداد رنگی

ویدئوی تایم لپس ازنقاشی جوکر به همراه صورت خواکین فینیکس با مداد رنگی

منابع