نقاشی جوکر با مداد رنگی

جوکر یک شخصیت پرقدرت و عمیق فیلم‌های سینمایی است و چون صورتش را رنگ می‌کند سوژه خوبی برای نقاشی است.

فیلمهای جوکر سالهاست که ساخته می‌شوند و به همین دلیل شخصیت جوکر، نسخه‌های مختلفی دارد. ولی نسخه 2019 با بازی فینیکس بیشتر نقاشی میشود.

بهترین نقاشی‌ها از جوکر

ویدئوهای نقاشی جوکر

ویدئوی تایم لپس از نقاشی جوکر خواکین فینیکس (2019) با مداد رنگی (+یکم اسپری)

وسایل به کار رفته در این نقاشی جوکر:

ویدئوی تایم لپس از نقاشی تمام جوکرها، جک نیکلسون، هیت لجر، جرد لتو و جوکر خواکین فینیکس (2019) با مداد رنگی

وسایل به کار رفته در این نقاشی جوکر:

ویدئوی تایم لپس ازنقاشی جوکر به همراه صورت خواکین فینیکس با مداد رنگی

وسایل به کار رفته در این نقاشی جوکر:

مداد رنگی مناسب برای نقاشی جوکر

همانطور که در ویدئوهای بالا هم دیده می‌شود مدادرنگی‌های مختلف زیر برای نقاشی جوکر به کار رفته‌اند:

منابع