نقاشی سگ برای کودکان

برای نقاشی کردن سگ قوانین زیر را رعایت کنید:

  • خطوط آبی خطوطی هستند که در هر مرحله‌ای باید ترسیم شوند.
  • خطوط سیاه خطوط کشیده شده در مراحل قبلی هستند.
  • خطوط خاکستری خطوطی هستند که نباید در شکل نهایی دیده شوند.
مرحله 1
مرحله 2
مرحله 3
مرحله 4
مرحله 5
مرحله 6
مرحله 7
مرحله 8