نقاشی اسکورپیون با مداد رنگی

اسکورپیون شخصیت معروف بازی‌های مورتال کمبت است که سالهاست در نسخه‌های متفاوتی عرضه شده و چند فیلم هم از روی آن‌ها ساخته شده است.

اسکورپیون معمولا با ساب زیرو درگیر است و به همین دلیل نقاشی‌های زیادی از ترکیب چهره این دو شخصیت هم کشیده می‌شود.

بهترین نقاشی‌ها از اسکورپیون

ویدئوهای نقاشی اسکورپیون

وسایل به کار رفته در این نقاشی اسکورپیون و ساب زیرو:

وسایل به کار رفته در این نقاشی اسکورپیون و ساب زیرو: