نقاشی حیوانات با مداد رنگی برای کودکان

حیوانات سوژه بسیار مناسبی برای نقاشی کودکان هستند. در این بخش راهنمای مرحله به مرحله نقاشی حیوانات مختلف آورده شده است.

 

راهنمای نقاشی حیوانات

در راهنماهای آموزش نقاشی خطوط طراحی به رنگ‌های مختلف نمایش داده شده‌اند.

  • خطوط آبی خطوطی هستند که در آن مرحله باید ترسیم شوند.
  • خطوط سیاه خطوطی هستند که در مراحل قبلی ترسیم شده‌اند.
  • خطوط خاکستری خطوطی هستند که نیازی نیست در طرح نهایی دیده شوند.

نقاشی خرگوش برای کودکان

آموزش نقاشی خرگوش با استفاده از مداد رنگی به صورت مرحله به مرحله، برای کودکان

نقاشی سگ برای کودکان

آموزش نقاشی سگ با استفاده از مداد رنگی به صورت مرحله به مرحله، برای کودکان