بهترین مداد رنگی برای رنگ آمیزی

در این مطلب بهترین مدادرنگی‌های معمولی برای رنگ آمیزی را معرفی می‌کنیم. البته مدادرنگی‌های حرفه‌ای و هنری، بهترین نوع مدادرنگی برای رنگ آمیزی هستند، ولی به خاطر قیمت بسیار بالا برای کاربردهای عادی، مناسب نیستند.

پیشنهاد مطالعه: بهترین مدادرنگی هنری برای رنگ آمیزی

1. مداد رنگی استدلر مدل Noris Club

مزایا

معایب

3. مداد رنگی اونر

مزایا

معایب

4. مداد رنگی پلیکان

مزایا

معایب

6. مداد رنگی آرت لاین

مزایا

معایب

8. مداد رنگی فکتیس

مزایا

معایب