جمعه سیاه دیجی کالا

ابزار و لوازم خودرو

تا 50% تخفیف برای ابزار و لوازم خودرو در جمعه سیاه دیجی کالا

فرهنگ و هنر

تا 50% تخفیف برای کالاهای فرهنگ و هنر در جمعه سیاه دیجی کالا

ورزش و سفر

تا 60% تخفیف برای لوازم ورزشی و سفر در جمعه سیاه دیجی کالا

آرایشی و بهداشتی

تا 50% تخفیف برای کالاهای آرایشی و بهداشتی در جمعه سیاه دیجی کالا

کالاهای سوپرمارکتی

تا 50% تخفیف برای کالاهای سوپرمارکتی در جمعه سیاه دیجی کالا

خانه و آشپزخانه

تا 50% تخفیف برای کالاهای خانه و آشپزخانه در جمعه سیاه دیجی کالا

الکترونیک و دیجیتال

تا 50% تخفیف برای محصولات الکترونیک و دیجیتال در جمعه سیاه دیجی کالا

ملزومات کودک و نوزاد

تا 60% تخفیف برای ملزومات کودک و نوزاد در جمعه سیاه دیجی کالا

مد و پوشاک

تا 70% تخفیف برای محصولات مد و پوشاک در جمعه سیاه دیجی کالا

محصولات بومی و محلی

تا 40% تخفیف برای محصولات بومی و محلی