تماس با مداد رنگی

به ما ایمیل بزنید. سعی می‌کنیم به همه ایمیل‌ها جواب بدیم. البته همه ایمیل‌ها خونده میشه (گر چه ممکنه نتونیم جواب بدیم)

همینطور می‌تونید به صفحه تازه تاسیس ما توی اینستاگرام سر بزنید. اونجا هم بهتون جواب خواهیم داد.